Affärsidé

Vår affärsidé är att leverera kundfokuserade renoveringsprojekt där vår arbetsmodell ger våra kunder trygghet i form av kvalitet, tidplaner och kontroll.

Som ni kan se i vår logga så vet vi att lyckade projekt och nöjda kunder bygger på en samverkan mellan dessa fyra pusselbitar:

1. Kunder: deras grad av nöjdhet betyder allt för att vi ska kunna fortsätta utvecklas med dom som referenser


2. Leverantörer: kvalitativt material och tillbehör är en grundsten för att bibehålla den höga graden av kundnöjdhet under längre tid


3. Regler och krav: denna bransch är en snår djungel av regler och certifierings krav som ofta göms under ytskiktet på renoveringarna. Vi ser till att tydliggöra att vi arbetar efter dessa regler och krav genom att dokumentera våra projekt och ha kontinuerlig kontakt med våra kunder under renoveringarna


4. Renomera: Alla projekt vi genomför följer kraven från formella besiktnings företag gällande el behörighet, Säker Vatten behörighet, våtrumsbehörighet och det som definieras som hantverksmässigt utfört

Historia

Renomera Ditt Bygg Team AB är bildat 2015 och är ett resultat av ett lyckat investment projekt som under perioden 2012 till 2015 bedrev bygg verksamhet under namnet Enka Bygg. Affärsmodellen bygger på att framgångsrikt koordinera alla resurser, krav och behörigheten med egna resurser och UE på ett effektivt och för kunden enkelt sätt.

Renomera Bygg Team AB drivs av Kudret Karan som har dryga 10 års erfarenhet av att driva företag inom byggsektorn. Innan dess har han lång erfarenhet av projektledning,  försäljning, marknadsföring inom större globala IT företag där han har haft ledande befattningar i över 20 år.