ARBETSMODELL

 

Vi kan tillhandahålla hela processen från ide till verklighet för våra kunder med en arbetsmodell i dessa steg:

1. Skriftlig definition av det som kunden önskar genomföra
a. Genomgång av befintliga förutsättningar
b. Genomgång av material val
c. Definition av önskat slutresultat
d. Tidplan för projekt start och färdig datum

2. Offert till kund med säkerställda leveranser från under leverantörer och till verkare

3. Projekt uppstart med nödvändig info till berörda
a. Som BRF styrelse, förvaltare, myndigheter etc

4. Kontinuerliga uppföljningar med kund
a. Säkerställa tidplan
b. Säkerställa kostnads plan
c. Vid behov justera planer i koordination med kund

5. Projekt avslut
a. Slutbesiktning med kund för att säkerställa förväntad leverans

Beroende på uppdragets komplexitet och omfattning kan hela modellen användas men vid mindre uppdrag används en enklare modell.

Certifierade av Byggkeramikrådet 201602256

Entreprenads – och ansvars försäkring via Dina Försäkringar nr: 8498598

UNDERLEVERANTÖRER


Vi har kontrakterade underleverantörer:

Hjort VVS: Säker Vatten behörighet

Dahlgrens EL: El behörighet

JW Ventilation : Behörig inom ventilation